Generalforsamling: 10. september 2020

Der var kun mødt 10 medlemmer op til Generalforsamlingen. Allan blev valgt til ordstyrer. Formanden Merete berettede om det forgangne års møder. Der var medlemmernes egen aften, Susanne Rasmussen om nipsenåle, auktionen i november, december handlede om julekugler med forskellige udformninger og indhold samt den uhyggelige fortælling om Islands 13 nisser og en stor kat fortalt af Lenes kusine, Mai. Januar holdt Lars Topgaard et meget spændende foredrag om fængselslegetøj og produktionen af det. Februar et forrygende emne om ovne og komfurer og kaminer. Derefter fulgte Corona-nedlukningen som medførte, at tre møder desværre måtte aflyses.

Derefter aflagde Trine regnskab for 2019/2020. Leje af mødelokaler koster pr. år 6.750kr. Da vi ikke skulle betale lokaler de 3 gange fra marts, bliver de godtgjort denne sæson 2020/21. For det sparede beløb for lokaleleje blev  der holdt afstemning om valget mellem 1) at nedsætte kontingentet som nu er på 260kr eller 2)om vi skulle undlade at betale de 10kr for kaffe og kage på mødeaftenerne. De fremmødte valgte at slippe for betaling af kaffe og kage, så kontingentet forbliver på 260kr.

Indtægterne var lidt mindre i år men det skyldes de 3 manglende aflyste mødeaftener. Overskuddet var kun på 462kr. Formuen er stadig på 27.930kr. Regnskabet blev godkendt trods manglende underskrift fra revisor Britta Kristiansen. (Underskriften kommer senere)

Derefter blev der afholdt valg af bestyrelsesmedlemmer.  –  Helle Heimark Rosted blev genalgt til næstformand. Trine Nylander igen til kasserer, vil gerne afløses, hvis en anden vil overtage regnskab. Lene Priem Pedersen genvalgt til redaktør, Lene Darlie Pederen genvalgt som suppleant, Britta Kristiansen var ikke til stede, men genvalgt som revisor, suppleant revisor blev Allan, idet Linda Frost var fratrådt.

Emnet auktion blev taget op. Der var enighed om at der skulle strammes op, så auktionen kunne afholdes på kortere tid. Det drejer sig bl.a. om at starte på præcist tidspunkt og det drejer sig om at tage emner med, som har en reel mulighed for at blive solgt. Det har vist sig at donationerne giver større indtægt end selve auktionen. Bestyrelsen vil internt tage emnet op til nærmere drøftelse.

Under evt. blev det nævnt at det var en god ide at skrive en lille notits om årets mistede medlemmer.

Derefter gik vi over til en god snak om de dejlige børnebøger, som blev læst i 40-erne og 50-erne. Gengangere var ”Palle alene i verden”, ”Flugten til Amerika” Chr. Winther, ”Mis med de blå øjne,” Pippi Langstrømpe”, Kaalunds Dyrefabler”, ”Den uartige Caroline”, men ofte huskedes bøgerne mest på grund af tegningerne. Især Elsa Besekows bøger, Ib Spang Olsen, tegninger af Collin og Ungermann. Der var svenske søde bøger om ”Trädgårde”, Der var gode bøger som ” Tudemarie”, og Sussi bøgerne, Mumi-bøgerne, Tarzan og Jan bøgerne. Og ikke mindst ”Peters Jul”.  Anne havde en bog med af selveste Fyrstinde Olga med smukke tegninger, ”De 3 hvide Bjørne”, samt en bog købt i London ”Toy Book” med skønne cromo litografier og meget smukt indbundet.

Stemningen var god under corona-trygge forhold med sprit til hænderne og stor afstand ved bordene. Der blev hilst velkommen til det nye medlem, Inge Jacobsen, som har beskæftiget sig meget med bøger. Kringle og kaffe var der rigeligt af.

Tina

SNURRETOPPEN – Trælegetøj fra fængslerne. – 9. jan. 2020

I forrige Nr. af bladet Snurretoppen er der side 5 et udfyldende referat af Lars Topgaards nye bog (nr. 9 de 8 første er om Delft fajance) om trælegetøjet fra fængslerne som blev solgt gennem Dansk Legetøjsfabrik A/S indtil 1977. Desuden er der  noter om Lars Topgaards arbejde inden for Museumsverden som forsker og formidler af fajancer fra Delft i både dansk og internationalt regi.  Hans næste forskningsprojekt er ca. 600 flyttekasser med fund fra udgravninger i forbindelse med Metroen.

Lars Topgaard og hans hustru Inger

Lars T. havde medbragt nogle dejlige stykker trælegetøj fra sin spændende samling: Lastbiler, lokomotiver, balancerende papegøje, dukkekøkken,  kønt pakhus med hejseværk . Klubbens 26 medlemmer kunne også fremvise interessant trælegetøj med, bl.a. kønne heste på hjul, den hvor kroppen er en rundpind og hoved og hale er indsat for og bag og desuden var der en del dukkestuemøbler .

 Legetøjet kunne inddeles i drengelegetøj, pigelegetøj (strygebræt, køkken, vaskebaljer, dog ikke dukker) og endelig var der fælleslegetøj som trææsker med klodser som kunne forestille en bondegård, en by, en togstation, samt kuber som afbillede H.C. Andersens eventyr med et lille eventyrhefte lagt øverst i æsken.

Lars T. betragtede emnet med trælegetøj som et kulturhistorisk emne, hvor man kan følge udviklingen i det 20ende århundrede gennem 1. og 2. Verdenskrig.

Dansk Legetøjsfabrik A/S fik en fair aftale med fængslerne, andre legetøjsfabrikker skulle ikke miste markeder på grund af ublu konkurrence. De fik også deres egen specielle etiket. Legetøjet blev fremmet gennem messer rundt omkring i Danmark, bl.a. 1908 Landsudstilling i Århus, som gjorde produkterne fra Dansk Legetøjsfabrik A/S kendte, de var efterhånden af høj kvalitet og der blev udgivet kataloger med fortegnelse over emnerne. Tegningerne deri kunne også være gode at efterabe for forældre, der synes deres datter manglede bord og stole til dukkestuen.

Der blev arbejdet seriøst med prøver som skulle godkendes, inden de fængslede måtte gå i gang med produktionen. Var emnet f. eks. bondelandet, var det ikke ligegyldigt om køerne var sortbrogede, som bedst kunne sælges i Jylland, mens de brune hørte til på Sjælland. De fængslede tjente 20 øre om dagen.

Det var et meget spændende og oplysende foredrag. Legetøjsfabrikation i fængslerne har jo været et helt ”Julemandens Værksted”.

Der var mange gode spørgsmål til uddybelse af emnet, men desværre kom ikke alle igennem, da man var ivrig for at besigtige trælegetøjet.  Vi kunne have fået meget mere at vide, bl.a. om de fængsledes forhold.

Men kaffen var som sædvanlig god.

Tina

SNURRETOPPEN – AUKTION 14. Nov. 2019

Der var mødt 34 medlemmer og gæster op til årets auktion. Anne var auktionarius og Trine stod for afregning. Lene P. var indsamler og Lene D. og Lene B. sørgede for at genstandende kom frem til auktionarius i rigtig rækkefølge.

Der var god stemning fra begyndelsen, men som ofte gik buddene lidt trægt i begyndelsen. Mange genstande gik for under 100kr., men nogle trådte frem, en æske med flade kolorerede jernfigurer til 125kr. Der var adskillige store og små nisser, de gik for omkring 75kr.mange gik ud. En glaskuppel over et juletræ med nisser gik for 175kr. Et gammelt originalt fuglebur for 175kr. Meget smuk dukkeseng af jern til 120kr. Tre sprællemænd for 75kr.

Gode sager som nipsenålepude, Steiff abe gik ud. Spændende metal-jojo med lyd 150kr. En stor pose originale købmandsvarer blev budt op flere gange og sluttede med 300kr. Lille yndig Kling-dukke med lille revne gik for 650kr. En julehytte med Erzgebirge karet m.m. for 300kr.En flot skolestue 1050kr.Slidte men meget værdifulde glansbilleder gik for 350kr,  Godt rødt Tecnosæt kaffekande med poseholder gik for 150kr. Elastolin soldater gik for 100kr. En morsom dåse som racerbil gik for ca.50kr. Dejlig trænisse med udstrakte arme blev solgt for 10kr

Alle effekterne blev studeret godt, inden auktionen gik i gang.

Donationer: Her kunne gode ting erhverves for kun en 10er eller 20er og buddene raskt. Der var gamle julebøger, strikke- og hobbybøger. Der var brug for dukkesko og strømper fra Ruth. Det gav en god fortjeneste til klubben.

Alle hyggede sig under auktionen.
Der var mange fine ting denne aften.

De flittige fra bestyrelsen havde bagt boller, kager, sørget for indkøb af drikkevarer. Helle bestyrede baren. En meget underholdende aften med særlig tak til Auktionarius og Lene Darlie, som altid har kaffen parat.

Tina

Nipsenåle ved Susanne Rosenørn

21 medlemmer var mødt op for at blive klogere på nye nipsenåle og Susanne Rosenørn var en spændende og underholdende fortæller.

I 10 år har hun lavet nipsenåle og det er blevet til over 700 forskellige nåle af enhver slags. Den ene smukkere og finere end den anden.

Susanne Rosenørn.

Susanne startede med at samle på de antikke og ældre nipsenåle og fik så lyst til at lave nogle selv.

Det er en langsommelig proces og der går en del til undervejs. Susanne er selvlært og man må sige super dygtig.

En skøn pude med nogle af Susannes fantastiske nipsenåle.

Der var stor spørgelyst blandt de fremmødte medlemmer og vi fik bl.a. svar på, at man ikke kan reparere de gamle nipsenåle, uden de tager skade.

Hvordan man syr og stopper nipsenålepuder korrekt.

Susannes forudsætning for at lave nipsenåle. Hun havde bl.a. været på perlemagerkursus.

Hvilket glas hun brugte og meget, meget mere.

De glasstænger der bruges.

Det var en meget spændende og interessant aften og flere medlemmer fik bestilt de skønneste nipsenåle.

Et eldorado af puder med nipsenåle på, som man kunne bestille.

Stor tak til Susanne og hendes datter Louise.

Kig ind på ://www.dugperlasnipsenaale.dk. Her kan man se alle de dejlige nipsenåle og bestille dem.

Lene Byfoged

Herunder lidt eksempler på nogle af Susannes nipsenåle.

SNURRETOPPEN – Medlemmernes egen aften – 12. sept. 2019.

Over 20 medlemmer var mødt op for at fortælle om sommerens fund. Merete bød velkommen, men inden vi startede, blev der på Helles opfordring holdt 1 min. stilhed for klubbens trofaste medlem, Marianne.

Lene Priem lagde ud med miniature puslespil af et maleri af L.A. Ring fra Statens Museum for Kunst. En sød porcelænspige fra B&G var medbragt. Lene havde fundet den på et loppemarked for 75 kr. Hovedet var i stykker, men Lene havde et magen til derhjemme. Spændende at sammenligne de lidt forskelligt bemalede hoveder.

Lene Darlie havde fundet en dejlig dukkeskolestue. Søde gamle elever med stofansigt og bøjelige ben og arme. Trine havde fundet flot lakeret æg i smukke farver, antagelig russisk da der var kupler på kirken. Dernæst en papkasse med spændende post. Søde motiver på postkortene, bl.a. 50-er stewardessetyper var sorteret i Trines fine dåser. Desuden en sammenklappelig brevmappe med lommer til breve inden i. Trine læste 2 breve højt fra en 8årig piges rørende breve til sin bedste veninde. Vi var helt hensat til de gode 50-ere

Lenes skønne dukkestue.

Anne havde søde stik af modekjoler fra Paris. Havde været heldig at købe en enestående karakter babydukke for 50kr af mærke 1070. Den var helt urørt, hvilket kunne ses af at opstrengningen var de originale metalstrenge. Påklædningsdukker har altid Annes bevågenhed og her var et hæfte med en smuk stue, et soveværelse, samt lille vogn som tableau hvor dukkerne kunne stikkes i lommer. – En meget speciel papirfigur, en spåmand, havde 3 drejelige skiver, hvor tekst kunne læses på forsiden gennem et hul. En Franciskaner munk, (havde bælte med mange knuder om livet). Desuden en smart dims af træ som kunne skrues på bordpladen til at fastholde sytøj. Ulla havde en meget charmerende babydukke med, hvor ansigtet udtrykte stor utilfredshed

Tina havde medbragt flere bisquit dåser, hvor der er en figur på låget, bl.a. fundet på Katrinetorp. Desuden en fra ca. 1890 lille ophængbar dukke med sorte støvler og brune strømper i filtkjole til synåle og med 4 ringe i bånd, enten til sikkerhedsnåle, broderegarn eller andet.

Lene Byfoged havde fundet en lille 6cm soldat med det kæreste ansigt til sin samling på 6 stk., alle med forskellige kasketter. Lille 20-er pige i porcelæn fra Nedergade i Odense. En bisquitfigur passede til hendes anden ”støvlepudser”. Desuden et Stafford-hundehoved som sparebøsse

Nina havde en meget smukt glaseret keramikhund som sparebøsse i ler fra Bornholm, kun 10 kr. købt ved et genbrugs-udsalg og en antik brunplettet sparegris. For en 50-er havde hun købt en sød Heubach-dukke og en spændende lille dukkehus dukke af mærket KAKO. Naima havde fået en kasse af ca. 10 kønne velholdte nationaldukker forærende. Havde desuden 2 glansbilledalbums fra 1941 og løse gamle glansbilleder, lige til at sætte ind i et album med bare sider.

Helle havde købt meget sød mindre celluloid dukke på Holte loppemarked. En dekorativ lyserød nipsenålepude med nåle i samme farve. Tre Barbie-dukker fra 1962 i originalt tøj til lille beløb samt en meget skøn købmandsforretning med skilte på de mange skuffer. Merete havde i Den blå avis købt 2 gode ens negerdukker af gummi til 100kr. Øjnene kunne bevæge sig og yndigt klædt i hvidt.

Helles nipsenålepude.

Lissis mor havde været dukkedoktor og det smittede, så dukkerne blev beholdt til Lissi var 14. år, hvor de kom på loftet og siden forsvandt. Derfor greb Lissy chancen og gik på aftenkursus og fik genskabt nye porcelænsdukker helt fra bunden med støbning og bemaling. De var alle 14 stillet op på flyglet. Tre som tante Grøn, tante Brun og tante Lilla i kjoler syet af Lissys fasters gamle mønstrede stoffer og blonder. En særlig charmerende dukke var Emil fra Lønneborg, tøjet kopieret helt præcist. Dukkerne havde været udstillet ved en konkurrence i Lyngby Storcenter (100 udstillere), hvor de blev en flot nr. 4. Lissy fulgtes med sin niece, som kunne fortælle at Lissys dukkehus havde været til stor glæde for Simone og hendes veninder

Lissis fine dukker.

Tak for gode fortællinger og god stemning.

Tina

SNURRETOPPEN: – Generalforsamling 9. maj 2019

Der var mødt 20 op til generalforsamlingen. Allan var dirigent og Merete nævnte det forløbne års møder: sept.: medlemmernes egne fortællinger, okt.: kinderæg,, nov.: auktion, dec.: julemøde, januar.: Olaf fortalte om ældre biler, febr.: Anne fortalte om stofdukker, Käthe Kruuse, Nora Welling, marts.: Trine fortalte om dåser, april.: Kirsten Lindberg fortalte om navneklude. Alle spændende foredrag, til stor interesse for medlemmerne.

Merete beretter om årets møder.

Trine havde styr på kasseregnskabet og delte årsregnskabet ud, der sammenlignet med forrige år har givet 3.868,- kr. i overskud. Indtægterne var steget med kontingenter og lotteri. – Udgifter var faldet med porto og kage v. møderne og udgifter til bestyrelsesmøder. – Formue pr. 30.4.2018 = 23.600 kr. Formue pr. 30.4.2019 = 27.468,00 kr. Det blev ved Trines forslag enstemmigt vedtaget at indbetaling af kontingent (kr. 260 for aktive, 150kr for passive) for fremtiden skal være kassereren (Trine) i hænde SENEST 31. oktober.

Alle der var på valg i bestyrelsen + revisor blev genvalgt. – Lene Priem har fået reserveret lokale anden torsdag i hver måned for hele kommende sæson

Kommende sæson er der foreløbig følgende ikke fastlagte emner på programmet: Sept.:medlemmernes egne fortællinger, okt.: foredrag af nipsenålekunstner, nov.: auktion, dec.:juleting.m.m., jan.: halvdukker, febr.: drengelegetøj, marts.: dukke tilbehør. Flere forslag var glansbilleder og kalajdoskoper og Stanhopes. Lissi havde egne illustrationer, som hun gerne ville tage med og vise frem en af aftenerne og fortælle om, bl.a. fra Emil fra Lønneberg. En fælles tur til besøg til museet Olgas Lyst i Sommerstedsgade, kunne være en god ide, f.eks. en lørdag.

Trine sluttede generalforsamlingen med at takke Lene Darling Petersen for altid at have kaffen klar til os. I gave havde Trine fundet 2 muselmalede miniatureting af porcelæn som hun modtog med store klapsalver. Det var endda så velfortjent at Lene vandt førstepræmien ved den følgende lodtrækning.

Derefter kommenterede vi de medbragt mindste af de mindste ting. Anne fortalte at de kunne være helt op til 20cm, og også blev kaldt miniature. Æggebæger i lille størrelse til duesnydeæg, bittesmå nipsenålepuder, yndige Wienerbronzer: fugle og hunde. Grøddukker, bibel og koran, bamser i alle mulige farver og materialer, små halvdukker, blå og røde mini Dalarheste, flaskeskib i parfumeflaske, små antikke babuskadukker og russiske teglas. Fine gamle stribede glas i æske, yndige (dyre) porcelænsfigurer på en etagere. Glasfugle. Heldigvis kan de ferme selv fremstille miniatureting som kniplede julehjerter, flag på snor, strikkede stribede strømper, bøger eller kjoler, endda en mini tændstikæske med Tordenskjold.

Lidt af de medbragte miniatureting.

Fint og godt møde. Vi kan allerede glæde os til næste sæson.

Tina

Snurretoppen – 11. april 2019

Navneklude og stoppeklude v. Kirsten Lindberg

Mange var mødt op for at høre Kirsten Lindbergs spændende fortælling om de smukke navneklude og prøveklude. De lå til fremvisning på flyglet og blev beundret og nøje studeret. Mange af medlemmerne havde også taget dejlige eksemplarer med. Tænk at de fleste var syet i skolerne af piger fra 6 til 14 år. Der blev oprettet skolen for piger Prinsesseskolen 1728 efter at Rytterskolen for drenge var åbnet 1714.

Kirsten viser en af de smukke prøveklude.

Det var interessant med de smukke symboler på kludene, ofte med stamtavle af nærmeste familie, som ved studier i Skandinavien viste at de blev kopieret fra land til land. Bogstaverne skulle beherskes til monogrammer på brudeudstyret. Den Gamle by i Århus har det ældste i DK, fra 1630. Man skal passe på med sollys, da farverne på garnet ikke var lysægte. Lysægtheden kan bruges til datering af stykkerne. Senere efter 1850 var farverne mere holdbare. Der kunne også være broderet et helt vers i midten omgivet af blomster og symboler og kantningen af kluden kunne være af silkebånd.

En meget smuk navneklud.

Prøvekludene vakte stor beundring, ofte udformet som en løber eller lille dug. Utrolig smukke detaljerede mønstre var syet med hvid bomuldsgarn syet på hvidt lagenlærred. Schweizerklude blev øget hvert år med elevens nye lille kunstværk. Til sidst fortalte Kirsten om de helt enestående silkebroderier.

Man kan håbe at Kirsten kommer en anden gang og delagtiggør os i sin viden om dengang piger var flittige med nål og tråd.

Tina

Snurretoppen 14. marts 2019 – Dåser v. Trine Nylander.

Dåser var rigtig godt emne. Trine havde fyldt flyglet med sine mange spændende dåser. Ingen kan lade være med at købe gamle eller nye dåser med kønne afbildninger eller præget forside, når man ”falder” over dem.

Trine holder foredrag

I bladet ”Antik og Auktion” var der en god artikel om gamle juledåser helt tilbage fra 1810. Dåser var en vigtig opfindelse. Soldaternes forsyninger kunne beskyttes mod rotter. Hidtil havde konserveret mad været på tunge skrøbelige glas, nu var det meget lettere at få forsyninger frem i god behold. En franskmand fandt på konservesdåsen, og en englænder tog senere patent på dåser. Der var behov for dem hos Royal Navy. Beauvais opstod i Danmark 1860. Dåser i alle størrelser blev brugt inden for alskens brancher. Trine havde en lille dåse med slankepiller ”Askeletter”. En anden smuk dåse fra chokoladefabrikken ”Elvirasminde” Århus, med Spangsbergs luksus flødeboller. Kendt fra husholdningen var Winston Bonevoks gul bund med rød skrift, fra Esbjerg Farve og Lak-fabrik, med brugsanvisning på bagsiden. Flot dåse fra England (1919) med kvinde i silkedress, (Dainty Dinah) præget på forsiden, indeholdende karameller. Man kan kende de ældste dåser på at de har en ufærdig kant, som man kan skære sig på.

Nobel og Obel brugte dåsen som smart emballage for deres tobaksvarer. En af dåserne var flot dekoreret på forsiden af Trines far, med indvendig lomme indbygget, til at holde cigarerne. Nogle, især fra Holland, havde et billede på indersiden af låget. Populært er i øjeblikket små dåser med cykelreparations-værktøj. En blev kendt som ”Den Seje Jyske”, en dåse med hul i låget til ventilgummi. Dåser til knappenåle med hulning i låget. Desuden de kære små grønne dåser med grammofon-nåle, ”His Masters Voice”.

Gerhard og Liva, ser på Gerhards dåser.

Kendte dåser er de kinesiske tedåser i farverne sort bund med kinesere i guld og røde farver. De kunne fås hos Søstrene Greene, hvor det var svært at kende en ny fra en gammel. Mange kan huske Kakaodåsen fra Droste. Marie-dåserne havde fået navn efter Zar Alexanders yngste datter, og den danske kiksefabrikant Jensen & Møller fik lov til at bruge navnet. Irma havde tidligere blå dåser med Irmapigen. Den første Irma-kunstdåse havde motiv kreeret af Arnoldi. Der var en særlig flot Rundetårn-dåse. Eftertragtet er ”Olgadåsen” med forlovelsen 1922 af prinsesse Olga fra Grækenland og Fr. IX, også fra ”Elvirasminde”.

Nogle af Trines dåser.

Nye dåser er også værd at kikke på, f.eks. dekoreret af Mads Stage, eller med julekort. Turisterne køber ”Danish Cookies” i dåser med Den lille Havfrue. Småkageeventyret startede med Karen Wolffs småkager, som startede sin succes i Hellerup 1890.

Desuden fortalte Gerhard, Anne og Ulla om yndige 4 eller 6 kantede miniature tedåser til købmandsforretninger. Små muselmalede dåser til dukkekøkkenet. En meget sjælden dåse fra Østen. En dåse formet som kommode foret med plys til flasker og dåser som pengeskabe. Trine fortjente sin flaske vin og gavekort til Irma. Tak for en inspirerende aften.

Tina

Snurretoppens februarmøde

21 medlemmer var mødt op til Annes foredrag om stofdukker. Anne har en utrolig stor viden om alle former for dukker mm, og denne aften var ingen undtagelse. Hun fortalte om Käthe Kruse, Steiff, Lenci og hendes yndlingsstofdukker Nora Welling samt andre mere ukendte mærker.


Tina var ikke med, så det udførlige referat bliver ikke til noget denne gang, men jeg vil anbefale I læser Annes artikel i bladet feb.-marts 2019.

Lene Darlie Pedersen og Merete Gosham havde bagt boller og Lene Byfoged havde en hjemmebagt kage med.

I skal have tak, det var med til at vi havde en dejlig aften Også en stor tak til Anne, som havde medbragt mange dejlige dukker.

Lene Priem

Lidt af Annes skønne stofdukker.

SNURRETOPPEN – Biler v. Olaf Hermansen – 10. januar 2019

Merete ønskede GODT NYTÅR. Et stort antal medlemmer var mødt op til Olafs foredrag om biler. Olaf er tilmed arrangør af Legetøjsmarkedet på Jens Jessensvej på Frederiksberg. Hans store interesse er modelbiler, men også fly og skibe. Olaf er medlem af en klub for modelbiler. Han havde lige været til et møde, hvor tidligere racerkører Ole Vejlund havde holdt et spændende foredrag om Formel 1 biler.

Merete Byder velkommen.

Olaf fortalte om de dansk-producerede biler før 2. Verdenskrig. Det var en interesse der langsomt var vokset, især efter et besøg på loppemarkedet på Israels Plads, hvor han havde købt et ”fund” af 4 ens BP biler. Som barn havde det været spændende at købe biler i udlandet, som ikke fandtes i Danmark. Det var biler lavet i metal. I tiden omkring krigen var der mange uden arbejde og det blev en god niche at fremstille modelbiler, skala 1-40 til legetøjsbranchen. De bedste blev fremstillet før 1952, på det tidspunkt begyndte der at opstå toldgrænser og der var mere arbejde at få. Dengang var mange biler presset i støbejern i 2 dele og sat sammen. Mærkerne var bl.a. Metallo 1935, Micro, biler i mindre skala, Pilot som også producerede skibe. Der blev fremstillet mange biler af mærket Tekno i blik. De populære ambulancer, med båre, blev fremstillet i hvid og rød blik. Udrykningskøretøjer stod på enhver drengs ønskeseddel. Heldige var de af os, der havde haft brødre og kunne lege med. De havde blikhjul før krigen og fik først gummihjul efter krigen. Skraldevognen var meget populær samt ølvognen havde små røde ølkasser.

Olaf Hermansen fortæller.

I Fredericia fremstillede brdr. Petersen BP biler, det blev benyttet af benzinselskabet BP og man kunne købe en BP stander. Andre kendte mærker var Lange biler og Tobi Toys med plastikbiler. Efter Tekno er Wilmer bilerne de bedste, flot i detaljerne og i gode farver. Sluttede 1964. Lego producerede biler i plastik, de gik let i stykker og fra 1960 gik Lego over til klodser. Et andet godt mærke er Lion Car, kunstneren som fremstillede modellerne hed Molberg. Traktorer med anhænger kom frem. Tekno havde 200 ansatte, Andreas Sigumfeldt stod for Tekno indtil firmaet blev solgt til Algrema i Holstebro og endelig solgt til Holland i 1972.

Efter krigen var jeeps fra Amerika meget populære. Biler hvor æskerne er bevaret har en højere værdi. Racerbiler havde farve efter landet, de stammede fra. Engelske var grønne, tyske sølvfarvede, franske blå. Nu blev der produceret busser og lastbiler. Firmaer og banker brugte dem til at printe deres varemærke på siden af dem og benytte dem som reklame. Eller sparebøsser.

En af medlemmernes medbragte biler.

Personbilerne vandt indpas. Konkurrencen var hård og producenterne måtte finde på spændende tekniske detaljer. Nu kunne dørene og bagagerummet åbnes. Vinduer rulles ned, og sæder flyttes frem, så kufferterne kunne få plads. Affjedring bevirkede at forhjulene kunne dreje af sig selv. Corgi var firmaet ”The One with the Windows”. Wilmer producerede biler med selvlysende forlygter med fosfor. Senere fandt man på at indlægge glasperler i lygterne.

Gerhard Ryding med en af sine spændende gamle biler.

Med Olafs store viden kunne aftenen have fortsat længe. Det var meget spændende at høre historien bagom de velkendte biler. En god begyndelse på det nye år.

Tina