Mødet d. 8 februar 2024 kl. 19.00, handler om reklamer  

Der er reklamer over alt omkring os, det var der også for 100 år siden.   Reklamer på biler, glansbilleder, alle slags samlerbilleder og børnebøger.   Tag endelig diverse ting med, så vi får en spændende aften.   F.eks er der også reklamer i Richs album.  
Eller som denne lille legetøjskalender, den er 5 x 3,8 cm.

Julemøde d. 13. december kl. 19.00

Julearrangementet vil også i år helt være i Snurretoppen ånd. Vi skal spise æbleskiver og godter.
Der vil som, vi tit har gjort. blive læst en julehistorie.
Vi skal selvfølgelig spille banko med gaver (uindpakkede) og synge. I år kåres, som noget helt nyt – plastikjulepynt. Ja I læste rigtigt, plastikjulepynt. Da det nok er umuligt at kåre det flotteste og grimmeste, vil vi i år nøjes med at vælge det, vi bedst kan lide.

Derfor find jeres julepynt af plastik frem, det blive spændende at se hvad man tager med.

Hvad mon mor får i julegave

SNURRETOPPEN – Generalforsamling 11. maj 2023 – Samt Klokker, bjælder og rangler.

På den fine solskinsdag var der dukket 16 medlemmer op til den årlige generalforsamling.  

Valg af dirigent: Lene Zschau takkede ja til at være dirigent.  

Bestyrelsens beretning: Olaf berettede om årets gang. Der havde været 10 møder og Snurretoppens blad var udgivet 6 gange. Tre af møderne er faste: Medlemmernes fund over sommeren, Auktion og Julemøde. Medlemmernes fund fra hele landet er ofte overraskende, auktionen hvor Anne Friis som auktionarius kyndigt styrer aftenen og Trine som regnskabsholder bliver altid en god aften, selv om indtjeningen ikke giver det store. Julemødet omhandlede de dejlige julebøger. Mødet ”Det samler jeg også på” blev en meget stor succes, helt utroligt hvad der gemte sig i medlemmernes skuffer og gode beretninger. Oktober fortalte Anne spændende om ”Tilbehør i dukkernes rejsekuffert” og havde medbragt en stor samling. Januar handlede om ”Flaskeskibe”, hvor Lene Priem fortalte om sin fars flotte flaskeskibssamling, et stort og interessant emne. Ligesom Kirsten Lindbergs foredrag om halvdukker, Trine og Bjørn holdt et flot foredrag om ”Hanse” trælegetøj. Endelig var Olaf blevet presset til at fortælle om Disney, et emne Olaf ikke kendte noget til. Men der var enighed om, at ”Når du har holdt foredrag, så ved du rigtig meget om emnet.”  

Regnskab: Trine havde udfærdiget et ark med klubbens regnskab 2022/23, sammenlignet med året 2021/2022. Indtægter i år 12.373kr. Udgifter 15.798kr. = Underskud -3.425kr. Aktiver med kassebeholdning og bank i år = 22.187kr. Årsregnskab 01.05.23 – 30.04.2023: Udgifter var nedsat på posten ”Mødelokaler” Hvor lejen var faldet fra 7.500kr til 4.640kr. Brød til møderne er 2.785kr. Porto, blad = 4.618kr., Bestyrelsesmøder 1090kr. Foredrag 1.670kr.

Ud fra regnskabet blev vi enige om at gæsters betaling hæves fra 30kr. til 40kr. – Kaffe og kage er fortsat gratis. Vi tærer langsomt af klubbens sammensparede formue. Vigtigt at have det hyggeligt.

Indkomne forslag: Af ideer til møder blev nævnt ”Nytårsløjer”, ”Det samler vi også på”, ”Reklamer” som forefindes på samlermærker, påklædningsdukker og glansbilleder. Evt. bløde dyr, bamser m.v.  

Valg: Olaf Hermansen genvalgt. Tina genvalgt. Anne Friis genvalgt. Lene Byfoged genvalgt. Som ny revisor blev Lene Zschau valgt, idet Britta Kristiansen nu er passivt medlem. Allan Jaris igen revisorsuppleant. Olaf sluttede med at sige tak for alle dem, der holder klubben i gang. Ses til september.

Bestyrelsen + revisor og revisorsup. består af følgende:  

Olaf Hermansen                 Formand 
Trine Nylander                   Kasserer
Tina Baunsgaard                Sekretær
Lene Priem Pedersen:      Redaktør
Anne Friis:                          Bestyrelsessmed.
Lene Byfoged                     Webmaster
Lene Darlie Pedersen       Suppleant
Lene Zschau:                      Revisor
Allan Jaris:                         Revisorsup.
 

Som aftenens ekstra-emne var klokker, bjælder og rangler. Klokker har spillet en betydelig rolle. Allan havde en flot samling af klokker købt i Norge. Formen var 4-kantet og på den ene side dyret som skulle bære klokken, et lam, en ko, et rensdyr og på den anden side af og til royalt våbenskjold. Materialet var malm eller messing. Allan havde klokker fra Sverige. Juleklokken har stor betydning og ønsket om GOD JUL og gode ønsker var indgraveret i kanten af klokken. En indisk elefant tydede på at klokken var fra Indien. Klokker fra Schweiz har ofte en Edelweiss-blomst som pynt og et broget bånd. Endelig havde Allen en hyggelig Mælkemandsklokke med træhåndtag han havde fået at mælkemandens enke. (Nu hører vi Is-vognens klokke i villakvartererne). Nogle klokker har en trækugle som knebel. (kuglen som slår mod klokkens væg og fremkalder lyden).
 
Tina

Torsdag d. 11. maj, Generalforsamling samt Klokker, bjælder og børnerangler

Vi starter med den årlige generalforsamling, hvor formanden beretter om årets gang, kassereren aflægger regnskab, I vælger hvad der nu engang skal vælges af bestyrelsesmedlemmer og fortæller hvad I evt. har af ønsker til det nye år eller forslag til forandringer.

Bagefter vil vi meget gerne se – og høre lidt klokkeklang, bjældelyde mm. Vi forstiller os at en del af Jer har gemt nogle af de fine gamle børnerangler eller har bordklokker stående og der er nok også en bjælde eller flere, der ligger og putter sig i Jeres gemmer. Tag dem med og lad os høre klangen og historien bag – hvis der er altså er en. Det bliver spændende at se hvad I har i gemmerne – er det mon af plastik, træ, sølv eller guld? På gensyn – vi venter spændt.


Trine

Dagsorden:

Valg af dirigent
Bestyrelsens beretning
Regnskab
Indkomne forslag

Valg
Eventuelt

Bestyrelsen + revisor og revisorsup. består af følgende:

Olaf Hermansen Formand (på valg)
Trine Nylander Kasserer (ikke på valg)
Tina Baunsgaard Sekretær (på valg)
Lene Priem Pedersen: Redaktør (ikke på valg)
Anne Friis: Bestyrelsessmed. (på valg)
Lene Byfoged: Webmaster (på valg)
Lene Darlie Pedersen Suppleant (ikke på valg)
Britta Kristiansen: Revisor (på valg)
Allan Jaris: Revisorsup. (ikke på valg)

Vedtægternes for Snurretoppen er trykt på midtersiderne af bladet.

Disney

Så er der Disney på programmet til næste møde d. 13/4.
Jeg håber I alle kan bringe nogle ting med om emnet og vil berette lidt om det.
Jeg har fundet lidt frem om Walt og firmaet og kan fortælle i 20-25 minutter.
Mon ikke der er flere der også vil sige noget, så vi kan få en snak i gang, om dette spændende emne, der, hvis man gik i bunden og vidste en masse, let kunne vare flere aftener


Olaf

Foredrag om trælegetøj – hovedsageligt fra danske Hanse d. 9. februar 2023 – kl. 19.00

Det er lykkedes mig at overtale Bjørn – min bedre halvdel – til at komme og fortælle lidt om noget af sit gode trælegetøj. En meget stor del af det stammer fra det danske firma Hanse og derfor vil Bjørn tage udgangspunkt i dette firma når han fortæller, men undervejs vil andre firmaer også lige blive nævnt – hvorfor – ja det bliver I klogere på i løbet af fortællingen.
Han medbringer selvfølgelig også nogen af de skønne ting og af gode grunde er de fleste fra drengenes verden, men det gør dem absolut ikke mindre interessante. Flere af emnerne fører sig frem ved at være ret dekorative og vi nyder begge synet af dem i hjemmet.

Så har du lyst til at blive klogere på noget af det danske trælegetøj – mest fra firmaet Hanse så duk op til mødet, hæld kaffen eller teen op og hør hvad Bjørn har at fortælle og vise.
I skrivende stund arbejder han på også at kunne vise materiale på skærmen.
Medbring meget gerne Jeres egne ting fra Hanse.


På gensyn!
Trine

Julemøde i Snurretoppen d. 8. december kl. 19.00

Det er atter blevet jul og i år vil Julearrangementet være helt i Snurretoppen ånd. Vi skal spise æbleskiver og godter. Vi skal spille banko med gaver (uindpakkede). Vi skal synge og ikke mindst kåre vores ynglingsjulebog.

Derfor find jeres yndligesjulebog frem, så den kommer med til mødet, hvor vi vil kåre den der får flest stemmer.

Lad det blive super gevinster denne gang. Vi vil glæde os til at se Jer spurte op til flygelet for at hente den bedste gave. Rigtig god spilleglæde.

SNURRETOPPEN – 8. september 2022 –
Medlemmernes egen aften.

De 16 medlemmer havde i sommerens løb været på loppemarkeder eller museer og havde gjort gode fund. Også gode genstande på salgsbordene.
Mens Olaf bød velkommen til Lene D.s gode ostebrød og kaffe, fik vi en oversigt over sæsonens emner samt fortsættelse af beretningen om den gamle kendte legetøjsforretning Thorngreen. Den havde ligget på Vimmelskaftet i København og det havde været en imponerende forretning med 4 etager. Hver etage indeholdt sit emne. Dukker, tog, biler, spil osv. fra hele Europa. Der var blevet udgivet en spændende bog om firmaets begyndelse fra 1831 til 1969. Desværre er der ikke meget salg i bøger om gammelt legetøj.
Herefter fortalte Merete om nogle fine tunneler hun havde fundet til udbygning af sin mini-togbane. Et tip var at man kan blødgøre æggebakker og forme og male dem til landskab. Allan havde på nettet spottet to kønne dukker, som en bondemand havde til salg. Den ene en perfekt Kästner 257 med flirty eyes, kaldet ”Jean” i USA, var ualmindelig køn. Blot skulle en af klubbens eksperter lige sørge for en standsmæssig kjole til den.
Da Museet i Skuldelev lukkede, var det muligt at købes nogle klenodier. Anne havde da også fundet en helt original klædt dukke med skønne støvler. Desuden havde Anne erhvervet et lot fra Ladenburg Auktion med dejlige sjældne påklædningsdukker, bl.a. med Kaiser Wilhelms brors familie. Der var en skolestue, hvor der var slidser til børnene, som kunne sættes ved pultene.

Bodil havde fundet 2 skønne gravhunde i jern 5cm, utrolig livagtige og dekorative i deres udformning og en rød Brio/Lego hund af træ på hjul. Desuden en negerdukke 12cm, Kling med et yndigt ansigt som svarede til en mindre 7cm, som Bodil havde i forvejen. Altid skønt når man kan få klenodierne til at klæde hinanden. Birgit havde været på loppetorve og fundet sjældenheder. Et Lego strygejern i træ, en Steiff ”Moritz” som kunne bevæge sig når man trak i dræsinen (25cm) og lille hvid bamse. Der var en kær bordklokke af sølv, lille håndspejl, billedramme og en urtestøder. En sød kuffert (12cm) med skilt på forsiden ”Skovgaard” viste sig at være et sy-etui, foret med rødt quiltet stof. Desuden en kalender fra 1850 med fint forarbejdet forside og en nålebeholder med præget omslag. Birgits søn havde fundet en yndig Googli-dukke med grønne støvler, blot var armene ikke den rigtige størrelse.
Trine, som samler til forretninger, havde på lokale loppetorv fundet en lille arkiv-mappe til ”Ordrer”. En fin bog i læder og en mini-lommekniv. Desuden en ældre samling flot farvede japanske ”kvækkere” i metal, en hare til at trække op fra US Zone. Trine har glædet sit barnebarn ved at købe en stor pose med Barbie-dukker samt Ken med tøj fra forskellige årgange. Eksperten Lene D. kunne fortælle, hvad der var ægte og hvad der var fra andre kilder. Der havde været alt muligt tilbehør, bl.a. kikkert og fotoapparat.
Olaf kunne berette om museer i Tyskland ved Göppingen tæt ved Stuttgart, et overdådigt Märklin Museum, bygget op ad fabrikken. Der var lige fra tog, flyvemaskiner, komfurer, løbehjul. Desuden er der et Museum i Soltau syd for Hamburg som er værd at se. Ved Bodensee eksisterer der et morsomt hotel Bärenhotel, hvor alt relaterede til bamser.
Lene P. havde besøgt Maribo Miniby og fået fat i søde mursten. På Ærø solgte de sten, som var smukt bemalet som nisser. I Regensburg var et fund en mini-adventskrans. Lene D. havde fundet flotte halvdukker i Skuldelev Museum. Nu kan Kai Bojesens aber fås i mørkt træ, Lene havde købt den helt lille og den almindelige str. Lene B. havde i Odense fundet morsomme og søde figurer af Heubach-agtige figurer med yndige ansigter, en særlig sød i fletkurv. Tina havde for 5 kr. erhvervet en hjerteformet Venezia souvenir af små glassplitter samt et armbånd i smukke farver. Desuden ved Thorvaldsens Museums loppetorv sød pung broderet i petit point med firkløvere, gris og elefant, formodentlig fra Wien. Aftenen var hyggelig med gode fortællinger.

Tina