Torsdag d. 10. september kl. 19.30 Generalforsamling


Efter en snak med Helleruplund Kirkes kordegn, er det ikke et problem at afholde vores generalforsamling.

Generalforsamling 10. September 2020 kl. 19.30    
Dagsorden:  
Valg af dirigent
Bestyrelsens beretning
Regnskab
Indkomne forslag  
Valg
Eventuelt  

Bestyrelsen + revisor og revisorsup. består af følgende:  

Merete Grosham                Formand (ikke på valg)
Helle Heimark Rosted:      Næstformand (på valg)
Trine Nylander                   Kasserer (på valg)
Tina Baunsgaard                Sekretær (ikke på valg
Lene Priem Pedersen:       Redaktør (på valg)
Anne Friis:                          Bestyrelsessmed. (ikke på valg
Lene Byfoged                     Webmaster (ikke på valg)
Lene Darlie Pedersen         Suppleant (på valg)
Britta Kristiansen:              Revisor (ikke på valg)
Linda Frost:                        Revisorsup. (på valg)  

Vedtægternes for Snurretoppen er trykt på midtersiderne  

Forslag fra bestyrelsen: på grund af corona har foreningen sparet mange penge, derfor forslår vi på generalforsamlingen en regulering af kontingentet for denne sæson.  
Mød op til generalforsamling og giv jeres mening til kende. om stort og småt. Det er også her I kan komme med gode forslag til emner m.m.
Efter generalforsamlingen går vi i gang med:  Bøger vi elskede i vores barndom

Tag jeres elskede bøger med, så får vi en snak om alle de dejlige børnebøger der findes, f.eks. holdt jeg meget af denne:

Kommende arrangementer er opdateret og kan ses under kommende arrangementer

Udskydelse af generalforsamlingen til torsdag d. 10. september.

Som Corona situationen udvikler sig, er vi blevet enige om at udskylde generalforsamlingen til september.

Dagsorden kommer senere.

Datoer for resten af 2020:

Torsdag d. 10. September

Torsdag d.15. Oktober

Torsdag. d. 19. November

Torsdag d.17. December

Datoer for første halvdel af 2021:

Torsdag d. 7. Januar

Torsdag d.11. Februar

Torsdag d. 11. Marts

Torsdag d. 8. April

Torsdag d.13. Maj

SNURRETOPPEN – Julemøde 12. Dec. 2018

Vi kom hurtigt i julestemning, bordene var dækket op med gran og kogler. Fade med knas og Mandariner. Der var mange spændende ting på salgsbordet hvor nissehuer dukkede op overalt. Der var livlig stemning, så meget at Merete måtte ringe med klokken for at få ørenlyd til velkomst.

Et af de hyggelige juleborde.

Merete havde fundet en historie om en pige der efter flere års undværelse af sin fader fik ham tilbage. Han vendte hjem til familien og blev genkendt gennem sin egen sang, som han sang i gården ved sin hjemkomst. Julen stod for døren og vi stemte i en julesang.

Trine havde sørget for en del meget fine gaver til lotterilodderne. Også ved dette lotteri var der enkelte som vandt adskillige gange, trods Lenes omhyggelige udtrækning af lodderne.

Nu var det tid til at vælge den pæneste og den grimmeste snemand. Den grimmeste blev en snemand malet med brogede farver på en glaskuppel, den pæneste en porcelænssnemand kreeret til den Kgl. Porcelænsfabrik af Henny Iversen som Marianne og Allan havde haft med.

Nogle af de medbragte snemænd og snekoner.

Bingospillet blev vundet af Trine, det gjaldt jo om at komme først op og vælge en af pakkerne på flyglet. Favoritterne var en antik top til juletræet samt julemand i slæde, og et helt nisseorkester kunstfærdigt fremstillet af smalle rullede papstrimler, også kaldt quilling. Der var gode bøger.

Et udvalg af de medbragte gaver til lotteriet.

Lene havde gratis bøger, klassikere, til uddeling. Helle havde gennem forespørgsel på facebook fået en spændende nipsenålepude til salg. Der var omkring 55 figurnåle og ellers masser af runde i store og små størrelser. Helle ville gå tilbage til ejeren med det højeste bud, som foreløbig var på 1.400,00kr.

Tak for dejlige lune æbleskiver og kaffe. Aftenen afsluttedes med endnu en julesangsang. GOD JUL og GODT NYTÅR.

Tina