Kontakt og praktiske oplysninger

Alle er velkomne til at kontakte:

Klubbens formand: Per Cederholm p.cederholm@mail.dk telefon 2639 2470, eller

Redaktøren: Lene Priem Pedersen priemjensen@gmail.com telefon 2044 8821

Alle medlemmer betale 10 kr ved møderne for kaffe og kage

 Gæster betaler 30 kr  (De 20 kr. blev vedtaget på generalforsamlingen i maj 2015).

 Kontingentet betales på kontonummer   0260 – 1404695, eller ved møderne.  

Regler for passive medlemmer:

  1. får tilsendt bladet
  2. kan deltage i 1 møde om året
  3. kan altid deltage i vores udflugter ved auktionen og generalforsamlingen.

Indmeldelse og forespørgsler kan ske ved henvendelse til en af nedenstående:

Formanden Per Cederholm eller redaktøren Lene Priem Pedersen.

Adressen for afholdelse af møderne er: Sehestedvej 1, 2900  Hellerup.