Kontakt og praktiske oplysninger

Formand:

Olaf Hermansen  mail : dlm.toys@webspeed.dk 

Redaktør:

Lene Priem Pedersen mail: priemjensen@gmail.com,   tlf. 20 44  88 21

Kontingentet er kr. 260 om året for aktive medlemmer og kr. 150 for passive medlemmer.

Kontingentet betales på kontonummer   0260 – 1404695, via Mobilpay 2044 8821 (Lene Priem Pedersen) eller ved møderne.  

Gæster betaler 30 Kr.  

Regler for passive medlemmer:

  1. får tilsendt bladet.
  2. kan deltage i 1 møde uden gæstebetaling om året.
  3. kan altid deltage i vores udflugter, ved auktionen og generalforsamlingen.

Indmeldelse eller forespørgsler, kan ske ved henvendelse til formand eller redaktør.

Adressen for afholdelse af møderne er:                      Sehestedvej 1, 2900  Hellerup.

Foreningen har også en Facebookside, her vil møderne og andre relevante oplysninger, blive sat ind og alle medlemmer vil kunne lægge opslag ind. Søg efter Legetøjsforeningen_Snurretoppen.

Medlemmer er velkommen til at medbringe gæster. Gæster betaler 30 kr ved almindelige medlemsaftner for kaffe/the og kage.