Kommende arrangementer

2020:

Torsdag d. 13. februar. Komfurer – kaminer – kakkelovne

Torsdag d. 12. marts. Halvdukker ved Anne Friis

Torsdag d. 16. april (OBS 3. torsdag i måneden). Engle ved Tina Baunsgaard

Torsdag d. 14. maj. Generalforsamling, og børnebøger vi elskede som børn

Der kan desværre komme ændringer både i datoer og emner.

Bemærk i april er mødet d. 3. torsdag pga skærtorsdag

Vel mødt.