Generalforsamling 9. maj 2019 kl. 19.30

Dagsorden:

Valg af dirigent

Bestyrelsens beretning

Regnskab Indkomne forslag

Valg

Eventuelt

Bestyrelsen + revisor og revisorsup. består af følgende:

Merete Grosman Formand (på valg)

Helle Heimark Rosted: Næstformand (ikke på valg)

Trine Nylander Kasserer (ikke på valg)

Tina Baunsgaard Sekretær (på valg) Lene Priem Pedersen: Redaktør (ikke på valg)

Anne Friis: Bestyrelsessmed. (på valg)

Lene Byfoged Webmaster (på valg)

Lene Darlie Pedersen Suppleant (ikke på valg)

Britta Kristiansen: Revisor (på valg)

Linda Frost: Revisorsup. (ikke på valg)

Vedtægternes for Snurretoppen er trykt på midtersiderne i bladet.

Forhåbentlig bliver det ikke kedeligt

Bestyrelsen håber I medbringer mange små genstande, som vi kan glæde os over i fællesskab.

Kommende arrangementer

2019:

Torsdag d. 12. september. Medlemmernes egen aften.

Torsdag d. 10. oktober. Håndlavede nipsenåle ved

Torsdag d. 14. november. Auktion

Torsdag d. 12. december. Julemøde, med julekugler der kan rystes

2020:

Torsdag d. 9. januar. Drengelegetøj

Torsdag d. 13. februar. Komfurer – kaminer – kakkelovne

Torsdag d. 12. marts. Halvdukker ved Anne Friis

Torsdag d. 16. april (OBS 3. torsdag i måneden). Engle ved Tina Baunsgaard

Torsdag d. 14. maj. Generalforsamling, og børnebøger vi elskede som børn

Der kan desværre komme ændringer både i datoer og emner.

Bemærk i april er mødet d. 3. torsdag pga skærtorsdag

Vel mødt.