Håndlavede nipsenåle ved Susanne Rosenørn

Mit navn er Susanne Rosenørn. Jeg har siden 2010 arbejdet som nipsenålemager i min egen lille virksomhed, Dugperlas Nipsenåle. Her fremstiller jeg nipsenåle af eget design, som primært sælges på min hjemmeside, www.dugperlasnipsenaale.dk

Som nipsenålesamler havde jeg allerede længe haft passionen for de små figurer, også glasmageriet, som en dejlig måde at bruge kreativitet og fantasi.

Jeg er oprindeligt biolog og finder megen inspiration i naturen, men går bestemt ikke af vejen for at lave en blå giraf.

Ved mødet i oktober ser jeg frem til at dele min glæde ved nipsenåle og mine erfaringer med nipsenålemageriet med Jer.

Generalforsamling 9. maj 2019 kl. 19.30

Dagsorden:

Valg af dirigent

Bestyrelsens beretning

Regnskab Indkomne forslag

Valg

Eventuelt

Bestyrelsen + revisor og revisorsup. består af følgende:

Merete Grosman Formand (på valg)

Helle Heimark Rosted: Næstformand (ikke på valg)

Trine Nylander Kasserer (ikke på valg)

Tina Baunsgaard Sekretær (på valg) Lene Priem Pedersen: Redaktør (ikke på valg)

Anne Friis: Bestyrelsessmed. (på valg)

Lene Byfoged Webmaster (på valg)

Lene Darlie Pedersen Suppleant (ikke på valg)

Britta Kristiansen: Revisor (på valg)

Linda Frost: Revisorsup. (ikke på valg)

Vedtægternes for Snurretoppen er trykt på midtersiderne i bladet.

Forhåbentlig bliver det ikke kedeligt

Bestyrelsen håber I medbringer mange små genstande, som vi kan glæde os over i fællesskab.

Kommende arrangementer

2019:

Torsdag d. 12. september. Medlemmernes egen aften.

Torsdag d. 10. oktober. Håndlavede nipsenåle ved

Torsdag d. 14. november. Auktion

Torsdag d. 12. december. Julemøde, med julekugler der kan rystes

2020:

Torsdag d. 9. januar. Drengelegetøj

Torsdag d. 13. februar. Komfurer – kaminer – kakkelovne

Torsdag d. 12. marts. Halvdukker ved Anne Friis

Torsdag d. 16. april (OBS 3. torsdag i måneden). Engle ved Tina Baunsgaard

Torsdag d. 14. maj. Generalforsamling, og børnebøger vi elskede som børn

Der kan desværre komme ændringer både i datoer og emner.

Bemærk i april er mødet d. 3. torsdag pga skærtorsdag

Vel mødt.