November auktionen: 19. 11. 2020 kl. 19.30. AFLYST.

Dette er dagen hvor det er vigtigt:  både få en hyggelig og interessant aften og få penge i klubkassen til vores udgifter. Mange ser frem til auktionen og har en hyggelig aften og håber også på gode auktionskøb og hyggesludder. Sådan skal det være. I år kommer bestyrelsen med en nyhed  og en henstilling til de sælgende medlemmer.
Nyheden først: Vi sætter nu en nedre grænse på minimumsprisen du som sælger kan sætte på dine ting. Grænsen bliver 50 kr. Det betyder at du ikke kan sætte en mindstepris på 0-49 kr. Auktionsnumre uden mindstepriser vil blive solgt til budprisen men auktionarius har lov til at sætte et startbud. Det gør vi fordi vi gerne vil have lidt mere budkrig i gang,  så auktionen bliver lidt sjovere. Vi er selvfølgelig klar over at nogen sælgere ikke vil være begejstrede,  men vi tror og håber på at beløbet trods alt er ret ubetydeligt. Alle har lov til kun at medbringe ting hvor værdien er så høj, at man kan sætte minimumspriser på 50 kr og op. Alle effekter kan naturligvis sælges for højeste bud. Skriv hb på listen
Her kommer bestyrelsens henstilling: Vi opfordrer alle medlemmer til at overveje godt og grundigt hvad de medbringer til auktionen og især hvilke mindstepriser de sætter. Er det en realistisk pris? Alle ved at priserne på f.eks. dukker er faldet, så hvis man ikke er indstillet på at sælge til nutidspriser – så lad være med at tage tingene med. Vores auktion bliver mere interessant hvis køberne slår til, sælgerne får solgt og klubkassen også bliver fyldt. Tænk også lige på om de store ting nu også er så salgbare – det er ret trist at skulle bære dem hjem igen og ellers husk at lysten til at købe kan pirres, hvis din mindstepris ikke er for høj. Så frist medlemmerne med velovervejede mindstepriser og lad os så få en dejlig aften.
 
Hilsen Trine

På side 6 & 7 i det nyeste nummer af medlemsbladet, står reglerne for auktionen.

Her er skemaerne til af udfylde med de effekter, man vil sælge. De skal medbringes til auktionen og kan udskrives herfra.

Medlemmernes egen aften d. 15 oktober kl. 19.30.

 Bestyrelsen håber, at mange medlemmer vil møde op til vores møde i oktober. Som omtalt på side 2 sidder vi ikke klods op af hinanden og der er sprit i lokalet.   Der har været langt imellem loppemarkederne mm. Men mon ikke der alligevel kan fortælles en eller to gode historier. Håber meget vi ses.

Generalforsamling: 10. september 2020

Der var kun mødt 10 medlemmer op til Generalforsamlingen. Allan blev valgt til ordstyrer. Formanden Merete berettede om det forgangne års møder. Der var medlemmernes egen aften, Susanne Rasmussen om nipsenåle, auktionen i november, december handlede om julekugler med forskellige udformninger og indhold samt den uhyggelige fortælling om Islands 13 nisser og en stor kat fortalt af Lenes kusine, Mai. Januar holdt Lars Topgaard et meget spændende foredrag om fængselslegetøj og produktionen af det. Februar et forrygende emne om ovne og komfurer og kaminer. Derefter fulgte Corona-nedlukningen som medførte, at tre møder desværre måtte aflyses.

Derefter aflagde Trine regnskab for 2019/2020. Leje af mødelokaler koster pr. år 6.750kr. Da vi ikke skulle betale lokaler de 3 gange fra marts, bliver de godtgjort denne sæson 2020/21. For det sparede beløb for lokaleleje blev  der holdt afstemning om valget mellem 1) at nedsætte kontingentet som nu er på 260kr eller 2)om vi skulle undlade at betale de 10kr for kaffe og kage på mødeaftenerne. De fremmødte valgte at slippe for betaling af kaffe og kage, så kontingentet forbliver på 260kr.

Indtægterne var lidt mindre i år men det skyldes de 3 manglende aflyste mødeaftener. Overskuddet var kun på 462kr. Formuen er stadig på 27.930kr. Regnskabet blev godkendt trods manglende underskrift fra revisor Britta Kristiansen. (Underskriften kommer senere)

Derefter blev der afholdt valg af bestyrelsesmedlemmer.  –  Helle Heimark Rosted blev genalgt til næstformand. Trine Nylander igen til kasserer, vil gerne afløses, hvis en anden vil overtage regnskab. Lene Priem Pedersen genvalgt til redaktør, Lene Darlie Pederen genvalgt som suppleant, Britta Kristiansen var ikke til stede, men genvalgt som revisor, suppleant revisor blev Allan, idet Linda Frost var fratrådt.

Emnet auktion blev taget op. Der var enighed om at der skulle strammes op, så auktionen kunne afholdes på kortere tid. Det drejer sig bl.a. om at starte på præcist tidspunkt og det drejer sig om at tage emner med, som har en reel mulighed for at blive solgt. Det har vist sig at donationerne giver større indtægt end selve auktionen. Bestyrelsen vil internt tage emnet op til nærmere drøftelse.

Under evt. blev det nævnt at det var en god ide at skrive en lille notits om årets mistede medlemmer.

Derefter gik vi over til en god snak om de dejlige børnebøger, som blev læst i 40-erne og 50-erne. Gengangere var ”Palle alene i verden”, ”Flugten til Amerika” Chr. Winther, ”Mis med de blå øjne,” Pippi Langstrømpe”, Kaalunds Dyrefabler”, ”Den uartige Caroline”, men ofte huskedes bøgerne mest på grund af tegningerne. Især Elsa Besekows bøger, Ib Spang Olsen, tegninger af Collin og Ungermann. Der var svenske søde bøger om ”Trädgårde”, Der var gode bøger som ” Tudemarie”, og Sussi bøgerne, Mumi-bøgerne, Tarzan og Jan bøgerne. Og ikke mindst ”Peters Jul”.  Anne havde en bog med af selveste Fyrstinde Olga med smukke tegninger, ”De 3 hvide Bjørne”, samt en bog købt i London ”Toy Book” med skønne cromo litografier og meget smukt indbundet.

Stemningen var god under corona-trygge forhold med sprit til hænderne og stor afstand ved bordene. Der blev hilst velkommen til det nye medlem, Inge Jacobsen, som har beskæftiget sig meget med bøger. Kringle og kaffe var der rigeligt af.

Tina

Torsdag d. 10. september kl. 19.30 Generalforsamling


Efter en snak med Helleruplund Kirkes kordegn, er det ikke et problem at afholde vores generalforsamling.

Generalforsamling 10. September 2020 kl. 19.30    
Dagsorden:  
Valg af dirigent
Bestyrelsens beretning
Regnskab
Indkomne forslag  
Valg
Eventuelt  

Bestyrelsen + revisor og revisorsup. består af følgende:  

Merete Grosham                Formand (ikke på valg)
Helle Heimark Rosted:      Næstformand (på valg)
Trine Nylander                   Kasserer (på valg)
Tina Baunsgaard                Sekretær (ikke på valg
Lene Priem Pedersen:       Redaktør (på valg)
Anne Friis:                          Bestyrelsessmed. (ikke på valg
Lene Byfoged                     Webmaster (ikke på valg)
Lene Darlie Pedersen         Suppleant (på valg)
Britta Kristiansen:              Revisor (ikke på valg)
Linda Frost:                        Revisorsup. (på valg)  

Vedtægternes for Snurretoppen er trykt på midtersiderne  

Forslag fra bestyrelsen: på grund af corona har foreningen sparet mange penge, derfor forslår vi på generalforsamlingen en regulering af kontingentet for denne sæson.  
Mød op til generalforsamling og giv jeres mening til kende. om stort og småt. Det er også her I kan komme med gode forslag til emner m.m.
Efter generalforsamlingen går vi i gang med:  Bøger vi elskede i vores barndom

Tag jeres elskede bøger med, så får vi en snak om alle de dejlige børnebøger der findes, f.eks. holdt jeg meget af denne:

Kommende arrangementer er opdateret og kan ses under kommende arrangementer

Udskydelse af generalforsamlingen til torsdag d. 10. september.

Som Corona situationen udvikler sig, er vi blevet enige om at udskylde generalforsamlingen til september.

Dagsorden kommer senere.

Datoer for resten af 2020:

Torsdag d. 10. September

Torsdag d.15. Oktober

Torsdag. d. 19. November

Torsdag d.17. December

Datoer for første halvdel af 2021:

Torsdag d. 7. Januar

Torsdag d.11. Februar

Torsdag d. 11. Marts

Torsdag d. 8. April

Torsdag d.13. Maj

Vedrørende Snurretoppens møde d. 16. April

Vedrørende Snurretoppens møde d. 16. April

Aflyst

Det er første gang i Snurretoppens historie at vi har måtte aflyse møder.

I marts var det et påbud, men i april ved vi endnu ikke om dette vil være tilfældet. Vi har valgt at aflyse mødet på forhånd, så der  ingen misforståelser vil være: skal vi eller skal vi ikke holde mødet.

Vi har lært af dette, at det er vigtigt at bestyrelsen har alle medlemmernes telefonnumre. Derfor vil jeg bede om at I enten skriver jeres telefonnummer til mig på priemjensen@gmail.com, eller sms’er til 20448821

Hvis I ikke vil have det på vores liste, kan I måske henvise til et andet medlem, der kender nummeret.

Møderne om halvdukker og engle, tager vi op i næste sæson

SNURRETOPPEN – Trælegetøj fra fængslerne. – 9. jan. 2020

I forrige Nr. af bladet Snurretoppen er der side 5 et udfyldende referat af Lars Topgaards nye bog (nr. 9 de 8 første er om Delft fajance) om trælegetøjet fra fængslerne som blev solgt gennem Dansk Legetøjsfabrik A/S indtil 1977. Desuden er der  noter om Lars Topgaards arbejde inden for Museumsverden som forsker og formidler af fajancer fra Delft i både dansk og internationalt regi.  Hans næste forskningsprojekt er ca. 600 flyttekasser med fund fra udgravninger i forbindelse med Metroen.

Lars Topgaard og hans hustru Inger

Lars T. havde medbragt nogle dejlige stykker trælegetøj fra sin spændende samling: Lastbiler, lokomotiver, balancerende papegøje, dukkekøkken,  kønt pakhus med hejseværk . Klubbens 26 medlemmer kunne også fremvise interessant trælegetøj med, bl.a. kønne heste på hjul, den hvor kroppen er en rundpind og hoved og hale er indsat for og bag og desuden var der en del dukkestuemøbler .

 Legetøjet kunne inddeles i drengelegetøj, pigelegetøj (strygebræt, køkken, vaskebaljer, dog ikke dukker) og endelig var der fælleslegetøj som trææsker med klodser som kunne forestille en bondegård, en by, en togstation, samt kuber som afbillede H.C. Andersens eventyr med et lille eventyrhefte lagt øverst i æsken.

Lars T. betragtede emnet med trælegetøj som et kulturhistorisk emne, hvor man kan følge udviklingen i det 20ende århundrede gennem 1. og 2. Verdenskrig.

Dansk Legetøjsfabrik A/S fik en fair aftale med fængslerne, andre legetøjsfabrikker skulle ikke miste markeder på grund af ublu konkurrence. De fik også deres egen specielle etiket. Legetøjet blev fremmet gennem messer rundt omkring i Danmark, bl.a. 1908 Landsudstilling i Århus, som gjorde produkterne fra Dansk Legetøjsfabrik A/S kendte, de var efterhånden af høj kvalitet og der blev udgivet kataloger med fortegnelse over emnerne. Tegningerne deri kunne også være gode at efterabe for forældre, der synes deres datter manglede bord og stole til dukkestuen.

Der blev arbejdet seriøst med prøver som skulle godkendes, inden de fængslede måtte gå i gang med produktionen. Var emnet f. eks. bondelandet, var det ikke ligegyldigt om køerne var sortbrogede, som bedst kunne sælges i Jylland, mens de brune hørte til på Sjælland. De fængslede tjente 20 øre om dagen.

Det var et meget spændende og oplysende foredrag. Legetøjsfabrikation i fængslerne har jo været et helt ”Julemandens Værksted”.

Der var mange gode spørgsmål til uddybelse af emnet, men desværre kom ikke alle igennem, da man var ivrig for at besigtige trælegetøjet.  Vi kunne have fået meget mere at vide, bl.a. om de fængsledes forhold.

Men kaffen var som sædvanlig god.

Tina

SNURRETOPPEN – Julemøde 12. december 2019

Et flot juletræ og en smuk adventskrans satte straks de 26 fremmødte i god julestemning. Der var gran og klementiner på bordene, søde sager og varme æbleskiver fristede på bordene.

Programmet var lagt og startede med ”julesangen” og afstemning om jule-snekugler fulgte. Der var blandt dem fra 50-erne 60-erne nogle meget nostalgiske med figurer af plastik indeni. Valget faldt på mor og barn-bamser som den sødeste og en moderne som forstillede en zebra med nissehue som den grimmeste.

Et lille udvalg af snekuglerne.

Vi havde besøg af Lene Priems kusine, Mai, (hun har også skrevet et lille stykke om nisserne, som du kan læse  på næste side), som på rejser til Island, var stødt på 13 helt specielle trolde-nisser. 1862 nedfældede Jon Arneson historien om dem. De kom ned til bygderne fra bjergene 12. december i løbet af december. Hver havde deres navn efter deres specialer. Vindueskikker – Skyrspiser – Mælketyv – Sprækkesnuser – Kødstjæler – Kvægdriller. Efter islandsk skik stiller børnene en sko i vindueskarmen og alt efter deres opførsel fik de sødt/kul/kartoffel i dem, dog til jul var der en sæk med kager til børnene.

Der eksisterer også på Island til juletid en grum meget stor kat, og rygtet siger at børn skal have noget nyt tøj til Jul. Får de ikke et nyt stykke, spiser katten barnet og der ligger kun nogle kattehår tilbage, som bevis på at den har været der.  Alle julevæsener tager tilbage til deres regioner den 6. januar og børnene er lettede over at de er væk og det fejres i hele landet med fest og bål.

En Islandsk nisse.

Lotteri lodderne blev hurtigt solgt og Trine havde igen sørget for spændende gevinster, gode bøger og fine dåser. Var der en nisse med i spillet, trods det at lodderne blev trukket af  mange forskellige medlemmer – mange lodder gik faktisk til bestyrelsen. Derefter igen en julesang, meget snak og godt julehumør – og til sidst fulgte Bingospillet, hele pladen, – pludselig blev der helt stille – nu gjaldt det jo medlemmernes medbragte gaver.

Snakken gik lystigt.

En dejlig aften med godt foredrag og tak til Lene Darlie, som havde sørget for at kaffen og æbleskiverne var lune. Så var der bare tilbage at ønske God Jul og Godt Nytår.

Tina