SNURRETOPPEN – Medlemmernes egen aften – 15. okt. 2020

Mange havde i disse coronatider været på farten rundt i hele landet og støvet gode og brugbare genstande op. Merete havde fundet kurvedukkevogn samt en god skammel til sit barnebarn. – Lene Priem havde taget en lille samling af Hummel figurer med. (Figurer af kære børn fra Tyskland). Det er et stort samlerobjekt i Tyskland, hvor de er dyre, men man kan være mere heldig her i Danmark. Lene havde også erhvervet 3 små Erzgebirge-æsker med juleboder. Lene havde genfundet sin skolebog fra 2.b ”Min egen Færdselsbog”, skrevet af en vicepolitichef og Ulrik Duurloo.


Lene Darling havde fundet nipsenåle-puder samt ½ dukke hvor kjolen kunne dekoreres med nipsenåle. – Trine havde været landet rundt og på besøg i diverse antik-butikker. På Mors var en købmand specialiseret i varer tilbage fra 50-erne. På Fur fandt Trine en sød lille kran-lastbil mærket Lesney. Desuden havde Trine købt en kær bamse, der havde fået en fin vest på, samt en bog til skolebørn med Ungermanns tegninger. På Langeland et dejligt sommerligt lille maleri med stråtækte fiskerhuse på en smal landtange.


Inge (velkommen til et nyt medlem) kunne fortælle, at hendes moster, som var sygeplejerske, var taget med hospitalsskibet Jutlandia 1953 til Seoul (Syd Korea) og havde taget en meget yndig lille dukke med hjem til Inge efter den meget lange sejltur. Desuden fremviste hun, en 20cm høj plastik Nuser, som kok frem. Trak man den op kunne den vende pandekager i luften. Desuden et spil billedlotteri med tegninger af Heering, Stilling og andre kendte tegnere.


Helle havde fundet 2 skønne dåser fra Dronning Elisabets kroningstid. Desuden en ”Viewmaster” der fortalte Disney eventyr i lysbilleder i miniformat. En meget spændende bog ”Scandinavian design in the Dolls House” viste 50-60-er møbler fra Arne Jacobsen. Helle havde erhvervet et sæt. Bogen var published i 2011 i Sverige.
Ulla havde på nettet købt en chinahoved-dukke med et meget smukt ansigt og flot krebsehalefrisure. Skjoldet skulle limes og Ulla havde måttet vikle mange lag gaze af dukken, før den oprindelige krop blev synlig. De meget tynde ben var foret med hestehår. ”En kludedukke af rang”. –

Tina havde været heldig på nettet at købe et lot med 5 yndige dukkehusdukker i originalt tøj og paryk. På Fejø fandt hun en lille jordmoder-krukke i mælkehvid glasur og en bisquit-hund.


Anne havde været i Helsingborg og købt nogle dejlige store dukkehusmøbler. To smukt udskårne stole havde på undersiden et rundt mærke af en gyngehest, ”Gemla Leksaker”. desuden et bord med udskårne ben og marmorplade. På nettet havde hun fra USA hentet sjældne, gamle og smukt printede påklædningsdukker hjem. Det var en hel familie, hvor nogle af børnene var tegnet set bagfra og siden. En fin antik dame, havde tøj der var trykt på begge sider. Endelig var der de tyske søde småpiger med en dukke i armen og yndigt tøj i større størrelser ca. 1920. S&G.

Det var en virkelig hyggelig aften. Det var endog så luksuriøst at Trine og Lene, grundet coronaen gik rundt og serverede kaffe og kringle for de 14 fremmødte.

Tina

November auktionen: 19. 11. 2020 kl. 19.30. AFLYST.

Dette er dagen hvor det er vigtigt:  både få en hyggelig og interessant aften og få penge i klubkassen til vores udgifter. Mange ser frem til auktionen og har en hyggelig aften og håber også på gode auktionskøb og hyggesludder. Sådan skal det være. I år kommer bestyrelsen med en nyhed  og en henstilling til de sælgende medlemmer.
Nyheden først: Vi sætter nu en nedre grænse på minimumsprisen du som sælger kan sætte på dine ting. Grænsen bliver 50 kr. Det betyder at du ikke kan sætte en mindstepris på 0-49 kr. Auktionsnumre uden mindstepriser vil blive solgt til budprisen men auktionarius har lov til at sætte et startbud. Det gør vi fordi vi gerne vil have lidt mere budkrig i gang,  så auktionen bliver lidt sjovere. Vi er selvfølgelig klar over at nogen sælgere ikke vil være begejstrede,  men vi tror og håber på at beløbet trods alt er ret ubetydeligt. Alle har lov til kun at medbringe ting hvor værdien er så høj, at man kan sætte minimumspriser på 50 kr og op. Alle effekter kan naturligvis sælges for højeste bud. Skriv hb på listen
Her kommer bestyrelsens henstilling: Vi opfordrer alle medlemmer til at overveje godt og grundigt hvad de medbringer til auktionen og især hvilke mindstepriser de sætter. Er det en realistisk pris? Alle ved at priserne på f.eks. dukker er faldet, så hvis man ikke er indstillet på at sælge til nutidspriser – så lad være med at tage tingene med. Vores auktion bliver mere interessant hvis køberne slår til, sælgerne får solgt og klubkassen også bliver fyldt. Tænk også lige på om de store ting nu også er så salgbare – det er ret trist at skulle bære dem hjem igen og ellers husk at lysten til at købe kan pirres, hvis din mindstepris ikke er for høj. Så frist medlemmerne med velovervejede mindstepriser og lad os så få en dejlig aften.
 
Hilsen Trine

På side 6 & 7 i det nyeste nummer af medlemsbladet, står reglerne for auktionen.

Her er skemaerne til af udfylde med de effekter, man vil sælge. De skal medbringes til auktionen og kan udskrives herfra.

Medlemmernes egen aften d. 15 oktober kl. 19.30.

 Bestyrelsen håber, at mange medlemmer vil møde op til vores møde i oktober. Som omtalt på side 2 sidder vi ikke klods op af hinanden og der er sprit i lokalet.   Der har været langt imellem loppemarkederne mm. Men mon ikke der alligevel kan fortælles en eller to gode historier. Håber meget vi ses.

Generalforsamling: 10. september 2020

Der var kun mødt 10 medlemmer op til Generalforsamlingen. Allan blev valgt til ordstyrer. Formanden Merete berettede om det forgangne års møder. Der var medlemmernes egen aften, Susanne Rasmussen om nipsenåle, auktionen i november, december handlede om julekugler med forskellige udformninger og indhold samt den uhyggelige fortælling om Islands 13 nisser og en stor kat fortalt af Lenes kusine, Mai. Januar holdt Lars Topgaard et meget spændende foredrag om fængselslegetøj og produktionen af det. Februar et forrygende emne om ovne og komfurer og kaminer. Derefter fulgte Corona-nedlukningen som medførte, at tre møder desværre måtte aflyses.

Derefter aflagde Trine regnskab for 2019/2020. Leje af mødelokaler koster pr. år 6.750kr. Da vi ikke skulle betale lokaler de 3 gange fra marts, bliver de godtgjort denne sæson 2020/21. For det sparede beløb for lokaleleje blev  der holdt afstemning om valget mellem 1) at nedsætte kontingentet som nu er på 260kr eller 2)om vi skulle undlade at betale de 10kr for kaffe og kage på mødeaftenerne. De fremmødte valgte at slippe for betaling af kaffe og kage, så kontingentet forbliver på 260kr.

Indtægterne var lidt mindre i år men det skyldes de 3 manglende aflyste mødeaftener. Overskuddet var kun på 462kr. Formuen er stadig på 27.930kr. Regnskabet blev godkendt trods manglende underskrift fra revisor Britta Kristiansen. (Underskriften kommer senere)

Derefter blev der afholdt valg af bestyrelsesmedlemmer.  –  Helle Heimark Rosted blev genalgt til næstformand. Trine Nylander igen til kasserer, vil gerne afløses, hvis en anden vil overtage regnskab. Lene Priem Pedersen genvalgt til redaktør, Lene Darlie Pederen genvalgt som suppleant, Britta Kristiansen var ikke til stede, men genvalgt som revisor, suppleant revisor blev Allan, idet Linda Frost var fratrådt.

Emnet auktion blev taget op. Der var enighed om at der skulle strammes op, så auktionen kunne afholdes på kortere tid. Det drejer sig bl.a. om at starte på præcist tidspunkt og det drejer sig om at tage emner med, som har en reel mulighed for at blive solgt. Det har vist sig at donationerne giver større indtægt end selve auktionen. Bestyrelsen vil internt tage emnet op til nærmere drøftelse.

Under evt. blev det nævnt at det var en god ide at skrive en lille notits om årets mistede medlemmer.

Derefter gik vi over til en god snak om de dejlige børnebøger, som blev læst i 40-erne og 50-erne. Gengangere var ”Palle alene i verden”, ”Flugten til Amerika” Chr. Winther, ”Mis med de blå øjne,” Pippi Langstrømpe”, Kaalunds Dyrefabler”, ”Den uartige Caroline”, men ofte huskedes bøgerne mest på grund af tegningerne. Især Elsa Besekows bøger, Ib Spang Olsen, tegninger af Collin og Ungermann. Der var svenske søde bøger om ”Trädgårde”, Der var gode bøger som ” Tudemarie”, og Sussi bøgerne, Mumi-bøgerne, Tarzan og Jan bøgerne. Og ikke mindst ”Peters Jul”.  Anne havde en bog med af selveste Fyrstinde Olga med smukke tegninger, ”De 3 hvide Bjørne”, samt en bog købt i London ”Toy Book” med skønne cromo litografier og meget smukt indbundet.

Stemningen var god under corona-trygge forhold med sprit til hænderne og stor afstand ved bordene. Der blev hilst velkommen til det nye medlem, Inge Jacobsen, som har beskæftiget sig meget med bøger. Kringle og kaffe var der rigeligt af.

Tina

Torsdag d. 10. september kl. 19.30 Generalforsamling


Efter en snak med Helleruplund Kirkes kordegn, er det ikke et problem at afholde vores generalforsamling.

Generalforsamling 10. September 2020 kl. 19.30    
Dagsorden:  
Valg af dirigent
Bestyrelsens beretning
Regnskab
Indkomne forslag  
Valg
Eventuelt  

Bestyrelsen + revisor og revisorsup. består af følgende:  

Merete Grosham                Formand (ikke på valg)
Helle Heimark Rosted:      Næstformand (på valg)
Trine Nylander                   Kasserer (på valg)
Tina Baunsgaard                Sekretær (ikke på valg
Lene Priem Pedersen:       Redaktør (på valg)
Anne Friis:                          Bestyrelsessmed. (ikke på valg
Lene Byfoged                     Webmaster (ikke på valg)
Lene Darlie Pedersen         Suppleant (på valg)
Britta Kristiansen:              Revisor (ikke på valg)
Linda Frost:                        Revisorsup. (på valg)  

Vedtægternes for Snurretoppen er trykt på midtersiderne  

Forslag fra bestyrelsen: på grund af corona har foreningen sparet mange penge, derfor forslår vi på generalforsamlingen en regulering af kontingentet for denne sæson.  
Mød op til generalforsamling og giv jeres mening til kende. om stort og småt. Det er også her I kan komme med gode forslag til emner m.m.
Efter generalforsamlingen går vi i gang med:  Bøger vi elskede i vores barndom

Tag jeres elskede bøger med, så får vi en snak om alle de dejlige børnebøger der findes, f.eks. holdt jeg meget af denne:

Kommende arrangementer er opdateret og kan ses under kommende arrangementer

Udskydelse af generalforsamlingen til torsdag d. 10. september.

Som Corona situationen udvikler sig, er vi blevet enige om at udskylde generalforsamlingen til september.

Dagsorden kommer senere.

Datoer for resten af 2020:

Torsdag d. 10. September

Torsdag d.15. Oktober

Torsdag. d. 19. November

Torsdag d.17. December

Datoer for første halvdel af 2021:

Torsdag d. 7. Januar

Torsdag d.11. Februar

Torsdag d. 11. Marts

Torsdag d. 8. April

Torsdag d.13. Maj

Vedrørende Snurretoppens møde d. 16. April

Vedrørende Snurretoppens møde d. 16. April

Aflyst

Det er første gang i Snurretoppens historie at vi har måtte aflyse møder.

I marts var det et påbud, men i april ved vi endnu ikke om dette vil være tilfældet. Vi har valgt at aflyse mødet på forhånd, så der  ingen misforståelser vil være: skal vi eller skal vi ikke holde mødet.

Vi har lært af dette, at det er vigtigt at bestyrelsen har alle medlemmernes telefonnumre. Derfor vil jeg bede om at I enten skriver jeres telefonnummer til mig på priemjensen@gmail.com, eller sms’er til 20448821

Hvis I ikke vil have det på vores liste, kan I måske henvise til et andet medlem, der kender nummeret.

Møderne om halvdukker og engle, tager vi op i næste sæson