SNURRETOPPEN – Generalforsamling 11. maj 2023 – Samt Klokker, bjælder og rangler.

På den fine solskinsdag var der dukket 16 medlemmer op til den årlige generalforsamling.  

Valg af dirigent: Lene Zschau takkede ja til at være dirigent.  

Bestyrelsens beretning: Olaf berettede om årets gang. Der havde været 10 møder og Snurretoppens blad var udgivet 6 gange. Tre af møderne er faste: Medlemmernes fund over sommeren, Auktion og Julemøde. Medlemmernes fund fra hele landet er ofte overraskende, auktionen hvor Anne Friis som auktionarius kyndigt styrer aftenen og Trine som regnskabsholder bliver altid en god aften, selv om indtjeningen ikke giver det store. Julemødet omhandlede de dejlige julebøger. Mødet ”Det samler jeg også på” blev en meget stor succes, helt utroligt hvad der gemte sig i medlemmernes skuffer og gode beretninger. Oktober fortalte Anne spændende om ”Tilbehør i dukkernes rejsekuffert” og havde medbragt en stor samling. Januar handlede om ”Flaskeskibe”, hvor Lene Priem fortalte om sin fars flotte flaskeskibssamling, et stort og interessant emne. Ligesom Kirsten Lindbergs foredrag om halvdukker, Trine og Bjørn holdt et flot foredrag om ”Hanse” trælegetøj. Endelig var Olaf blevet presset til at fortælle om Disney, et emne Olaf ikke kendte noget til. Men der var enighed om, at ”Når du har holdt foredrag, så ved du rigtig meget om emnet.”  

Regnskab: Trine havde udfærdiget et ark med klubbens regnskab 2022/23, sammenlignet med året 2021/2022. Indtægter i år 12.373kr. Udgifter 15.798kr. = Underskud -3.425kr. Aktiver med kassebeholdning og bank i år = 22.187kr. Årsregnskab 01.05.23 – 30.04.2023: Udgifter var nedsat på posten ”Mødelokaler” Hvor lejen var faldet fra 7.500kr til 4.640kr. Brød til møderne er 2.785kr. Porto, blad = 4.618kr., Bestyrelsesmøder 1090kr. Foredrag 1.670kr.

Ud fra regnskabet blev vi enige om at gæsters betaling hæves fra 30kr. til 40kr. – Kaffe og kage er fortsat gratis. Vi tærer langsomt af klubbens sammensparede formue. Vigtigt at have det hyggeligt.

Indkomne forslag: Af ideer til møder blev nævnt ”Nytårsløjer”, ”Det samler vi også på”, ”Reklamer” som forefindes på samlermærker, påklædningsdukker og glansbilleder. Evt. bløde dyr, bamser m.v.  

Valg: Olaf Hermansen genvalgt. Tina genvalgt. Anne Friis genvalgt. Lene Byfoged genvalgt. Som ny revisor blev Lene Zschau valgt, idet Britta Kristiansen nu er passivt medlem. Allan Jaris igen revisorsuppleant. Olaf sluttede med at sige tak for alle dem, der holder klubben i gang. Ses til september.

Bestyrelsen + revisor og revisorsup. består af følgende:  

Olaf Hermansen                 Formand 
Trine Nylander                   Kasserer
Tina Baunsgaard                Sekretær
Lene Priem Pedersen:      Redaktør
Anne Friis:                          Bestyrelsessmed.
Lene Byfoged                     Webmaster
Lene Darlie Pedersen       Suppleant
Lene Zschau:                      Revisor
Allan Jaris:                         Revisorsup.
 

Som aftenens ekstra-emne var klokker, bjælder og rangler. Klokker har spillet en betydelig rolle. Allan havde en flot samling af klokker købt i Norge. Formen var 4-kantet og på den ene side dyret som skulle bære klokken, et lam, en ko, et rensdyr og på den anden side af og til royalt våbenskjold. Materialet var malm eller messing. Allan havde klokker fra Sverige. Juleklokken har stor betydning og ønsket om GOD JUL og gode ønsker var indgraveret i kanten af klokken. En indisk elefant tydede på at klokken var fra Indien. Klokker fra Schweiz har ofte en Edelweiss-blomst som pynt og et broget bånd. Endelig havde Allen en hyggelig Mælkemandsklokke med træhåndtag han havde fået at mælkemandens enke. (Nu hører vi Is-vognens klokke i villakvartererne). Nogle klokker har en trækugle som knebel. (kuglen som slår mod klokkens væg og fremkalder lyden).
 
Tina

Generalforsamling 17. maj 2018

Der var mødt 18 medlemmer op til Generalforsamlingen. Lene Priems barnebarn, 9-årige Alma indviede os i squishies. En æske var fyldt med skumgummifigurer formet som lagkager, iskager, jordbær, banan, som kunne trykkes helt flade uformelige og folde sig langsomt ud igen. De kunne bl.a. bruges til afstresning. Alma fortalte os at hun fik mange (70,- til 150,- kr.) forærende af sin farmor, og nogle var endda dygtigt selvfremstillet af hende selv.

Lenes barnebarn Alma.

Trine havde medbragt spændende nye kombinations-sæt, som var gode til at aktivere børn. Som supplement til generalforsamlingen var aftenens lopper udvidet.

Trine.

Generalforsamling:  Alan blev valgt til dirigent. Trine aflagde en kort beretning af den forgangne sæsons gode og inspirerende aftener. Det blev pointeret at møderne ofte forløb så godt, fordi så mange medlemmer var gode og inspirerende fortællere. Sæsonen var: Medlemmernes egen aften. Auktion. Julekrybber v. Kirsten Johannesen og Merete Grosham.  Julemøde.  Negerting v. Birthe Marie Christoffersen og Birte Hansen.  Nipsenåle v. Bodil Vejlund. Ting som betød noget for dig i din barndom.  Påskeæg, påskeharer og gækkebrev. Generalforsamling.

Regnskab: Trine forklarede årsregnskabet for perioden 1.05.17 – 30.04.18. Indtægter er faldet lidt, da medlemsantal var faldet og overskud fra auktion var blevet mindre end sidste år, hvor der var nogle flotte donationer, som gik til høje priser. Overskud for året, bl.a. fordi der ikke havde været eksterne foredragsholdere, blev på 1.105,-kr. Foreningens formue pr. 30.4.2017 er 23.600,-kr. Britta er revisor. – Ingen indkomne forslag.

Det blev kort diskuteret om kaffepenge på kr. 10 skulle undlades. Der var flertal for at beholde tilskuddet.

Der skulle findes en ny formand. To meldte sig, Anne Friis og Merete Grosham. Merete fik flest stemmer og er dermed den nye formand. Helle H. Rosted, næstformand, fortsætter. Trine Nylander, kasserer, fortsætter. Lene Priem Pedersen, redaktør (siden 1988) fortsætter. Vi er jo glade for vores spændende medlemsblad. Lene Darlie Petersen, suppleant, fortsætter. Linda Frost, suppleant revisor, fortsætter.

Eventuelt: – Auktioner: Der kom forslag om at stramme op på auktionerne. De gav kun lidt indtjening og aftenerne trak ofte ud i unødig længde. Måske kunne problemet løses ved at sælge emner til ikke over 500,-kr. Tage en hurtigere beslutning, ja eller nej til mindstepris (og ikke nogen faldbydning bagefter for nærmest at give ingenting for et emne). De fleste emner går ud og faktisk giver kun donationer en gevinst af betydning. Vigtigt er det også for et flydende forløb af aftenen, at sælger sætter et realistisk (dvs. lavt) beløb på deres emner. Enige om at Anne var en god auktionarius og at det altid var en aften medlemmerne ser frem til. Ulla havde et forslag om at man som ved loppemarkeder, hver kunne sælge fra sit bord.

Lene Priem opfordrede til at komme med gode emner for vinterens program. Kommende sæson blev kort ridset op: Egen aften. – Kinderæg (formanden for Kinderægforeningen: Ole Sørensen).  – Auktion. – Julemøde, snefigurer. – Biler (Oluf). – Käthe Kruse/Nora Wellings (Anne Friis). – Dåser. – Antikke miniaturer.

Aftenens traktement.

Der var købt ind til et virkelig forfriskende traktement meloner, jordbær og små muffins. Tak for en god sæson.

Tina

Kommende arrangementer


Datoerne for Snurretoppens møder:


Torsdag d. 14-09-2023: Medlemmernes egen aften. Kom og vis hvad I har fundet af spændende ting, i sommerens løb.


Torsdag d. 12-10-2023: Legetøj fra Irma. Lene Priem vil vise og fortælle om om de ting, der blev solgt i Irma.


Torsdag d. 09-11-2023: Vores årlige auktion. Mere om det senere.


Onsdag d. 13-12-2023 Julemøde
: Vores hyggelige møde, også mere om det senere.


Torsdag d. 11-01-2024
Torsdag d. 08-02-2024
Torsdag d. 14-03-2024
Torsdag d. 11-04-2024
Torsdag d. 16-05-2024