Torsdag d. 11. November kl. 19.00. Auktion.

Auktionen foregår helt som vi plejer med en enkelt undtagelse!

AUKTIONEN

Bestyrelsen håber, at mange møder op til vores hyggelige auktion.
Husk at invitere alle, med interesse for legetøj, med til auktionen
Jo flere deltagere des flere penge tjenerforeningen.

Entré for alle er 25 kr.

Eftersyn: 18.00 til 19.00
STED: Helleruplund Menighedshus.
Indskrivning: 18.00 til 19.00

Nedenstående er fra bladet i 2020, men stadig aktuelt.

Dette er dagen hvor det er vigtigt: både få en hyggelig og interessant aften og få penge i klubkassen til vores udgifter.
Mange ser frem til auktionen og har en hyggelig aften og håber også på gode auktionskøb og hyggesludder. Sådan skal det være.
I år kommer bestyrelsen med en nyhed og en henstilling til de sælgende medlemmer
.

Nyheden først:
Vi sætter nu en nedre grænse på minimumsprisen du som sælger kan sætte på dine ting. Grænsen bliver 50 kr.
Det betyder at du ikke kan sætte en mindstepris på 0-49 kr. Auktionsnumre uden mindstepriser vil blive solgt til budprisen men auktionarius har lov til at sætte et startbud.
Det gør vi fordi vi gerne vil have lidt mere budkrig i gang, så auktionen bliver lidt sjovere. Vi er selvfølgelig klar over at nogen sælgere ikke vil være begejstrede, men vi tror og håber på at beløbet trods alt er ret ubetydeligt. Alle har lov til kun at medbringe ting hvor værdien er så høj, at man kan sætte minimumspriser på 50 kr og op.
Alle effekter kan naturligvis sælges for højeste bud. Skriv hb på listen

Her kommer bestyrelsens henstilling:
Vi opfordrer alle medlemmer til at overveje godt og grundigt hvad de medbringer til auktionen og især hvilke mindstepriser de sætter. Er det en realistisk pris? Alle ved at priserne på f.eks. dukker er faldet, så hvis man ikke er indstillet på at sælge til nutidspriser – så lad være med at tage tingene med. Vores auktion bliver mere interessant hvis køberne slår til, sælgerne får solgt og klubkassen også bliver fyldt.
Tænk også lige på om de store ting nu også er så salgbare – det er ret trist at skulle bære dem hjem igen og ellers husk at lysten til at købe kan pirres, hvis din mindstepris ikke er for høj. Så frist medlemmerne med velovervejede mindstepriser og lad os så få en dejlig aften.

Hilsen Trine

Hvad mon der er på auktionen i dag?

Hvert medlem må max. medbringe 5 effekter.

 1. Entre 25 kr for voksne, børn gratis. (Der er indskrivning og eftersyn mellem 18.00 og 19.00.
 2. Som tidligere år håber vi, at nogle af klubbens medlemmer har lyst til at donere ting til klubben, (det er helt frivilligt, og ingen skal føle sig tvunget) Disse effekter vil blive solgt, som de sidste på auktionen og pengene går ubeskåret til klubben.
 3. Auktionen starter kl. 19.00 PRÆCIS.
 4. Ting, der er købt på auktionen, kan ikke returneres. Se derfor godt efter ved eftersynet så eventuelle fejl opdages.
 5. En ting, der er sat på auktion, kan ikke tages tilbage, når den først er skrevet ind.
 6. Klubben får 10 % af hammerslagsprisen.
 7. Det er sælger, der betaler salæret.
 8. Denne aften er der intet taskesalg.
 9. Kaffe, te, kager, vand og vin kan købes.
 10. Vi beder om at tidspunkterne og de angivne regler overholdes, af erfaring ved vi at det betyder meget for den gode stemning denne aften.
 11. For at undgå diverse diskussioner, gælder dette: Det er auktionarius, der styrer auktionen.
 12. Som de andre år, møder man blot op på selve aftenen med effekter samt lister. På midtersiderne i dette blad er trykt fire lister, der udfyldes og medbringes.
 13. Ved indskrivningen vil der blive udleveret numre i den rækkefølge I møder op.
 14. Læg effekterne i nummerorden på bordene.
 15. Hvis effekten er defekt eller repareret, skal det skrives på både effekten og listen.
 16. Har effekten en mindste pris skriv: m.p. xx kr.
 17. Mindste pris skal være 50 kr
 18. Skriv h.b for højeste bud.
 19. De donerede effekter vil blive solgt som de sidste.

Husk at auktionen er en del af det økonomiske grundlag for klubben.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.